logo
статии от специалисти

Видове депресия

sadВидове депресия според протичането:

Униполярна депресия – заболяването протича само с депресивни епизоди (Рекурентно депресивно разстройство)

Биполярна депресия – заболяването протича с депресивни и манийни или хипоманийни епизоди (Биполярно афективно разстройство)

Видове депресия според тежестта:

Лека депресия – наличие на два от трите основни симптоми и два от допълнителните симптоми

Умерено тежка депресия – наличие на два от трите основни симптоми и три от допълнителните симптоми

Тежка депресия – наличие на трите основни симптоми и четири от допълнителните симптоми

Видове депресии според клиничната симптоматика:

Меланхолна депресия – симптомите са:

 1. Загуба на интерес или удоволствие от дейности, които обичайно доставят радост
 2. Снижена емоционална реактивност по отношение на позитивни стимули на средата – липса на емоционална реакция към приятни преживявания
 3. Ранно събуждане сутрин – 2-3 часа преди обичайното време за събуждане
 4. Потиснатост на настроението (дистимия) по-изразена в сутрешните часове
 5. Психомоторна забавеност или ажитираност
 6. Загуба на апетит и редукция на тегло
 7. Виновностови изживявания
 8. Подчертана загуба на либидо

Или най-общо меланхолната депресия включва триада:

 1. потиснато настроение (дистимия)
 2. понижена двигателна активност (хипобулия)
 3. забавен мисловен процес

 

Атипична депресия – симптомите са:

 1. Нормална емоционална реактивност – подобряване на настроението при събитие с позитивен характер
 2. Увеличена продължителност на съня
 3. Повишен апетит и увеличаване на телесното тегло
 4. Тежест в крайниците – ръцете или краката
 5. Повишена чувствителност към отхвърляне в между личностовите отношения

 

 

Психотична депресия – депресия с психотични симптоми

Симптомите на депресивен епизод + налудности и халюцинации. Налудностите най-често са свързани с виновностови изживявания и самообвининия, идеи за наличие на неизлечимо заболяване, страх от обедняване.

Следродилна депресия – засяга периода след раждането.

Основния критерий тук е времевият. Депресивният епизод трябва да е с начало през първите 6 седмици след раждането. Засяга 10-15% от родилките. Пациентките покриват симптомите за депресивен епизод, като допълнителни специфични симптоми са безпокойство, напрежение, афективна нестабилност, непрекъснати мисли и страхове свързани с новороденото.  Следродилната депресия е рисков фактор за извършване на себеувреждащи действия (суицид) и/или действия, които застрашават здравето и живота на новороденото.

window-light-bourneСезонно афективно разстройство

Симптомите на депресия се появяват по едно и също време всяка година – обикновено през есента и зимата, различават се по тежест и обикновено спонтанно отзвучават с настъпване на лятото. Повече за сезонните афективни разстройства можете да прочетете тук.

Маскирана депресия

Депресивните симптоми остават скрити и неразпознати поради богатството от телесни оплаквания – болки в гърба, стягане  в сърдечната област, сърцебиене, тежест в гърдите, изпотявания,  субфебрилитет, трудности при преглъщането, стомашно-чревен дискомфорт, запек, често уриниране. Телесните оплаквания мотивират пациентите активно да търсят помощ от непсихиатри. Обикновено не се открива обективна причина за соматичните оплаквания и за съжаление депресивните симптоми остават неразпознати.

Видове депресия според диагностичните критерии на МКБ-10:

Депресия в рамките на Рекурентно депресивно разстройство – заболяването протича само с депресивни епизоди.

Депресия в рамките на Биполярно афективно разстройство – заболяването протича с депресивни и манийни или хипоманийни епизоди.

Депресия в рамките на органично разстройство – депресивният епизод е следствие на първично или вторично засягане на мозъчната функция. Например депресивен епизод при черепно-мозъчна травма, инсулт, депресия при Болест на Паркинсон, епилепсия, мултиплена склероза, системен лупус еритематозис, при ендокринни нарушения – нарушения във функционирането на щитовидната жлеза, синдром на Къшинг, болест на Адисон, при дефицит на витамин В12 и фолиева киселина, при неопластичен процес, при бъбречна недостатъчност, при миокарден инфаркт и други.